" />

Aktualności

Co może się stać, jeśli nie złożysz formularza 720 jako Expat w Hiszpanii?

09/01/2020

Co może się stać, jeśli nie złożysz formularza 720 jako Expat w Hiszpanii?

 

 

Formularz 720 - Czy emigranci są zobowiązani do deklarowania swoich zagranicznych dochodów w Hiszpanii?

 

Od 2013 r. hiszpański organ podatkowy wymaga od każdej osoby mającej rezydencję podatkową w Hiszpanii zadeklarowania wszystkich zagranicznych aktywów na formularzu 720. Pierwotnym celem tego środka było zwalczanie oszustw i wykrywanie wszystkich ukrytych aktywów, które należały do obywateli Hiszpanii. W praktyce jednak obowiązek złożenia formularza 720 zaczął obowiązywać wszystkich hiszpańskich podatników - bez względu na ich narodowość - o ile uznaje się, że mają oni rezydencję podatkową w Hiszpanii.

 

Cel formularza 720

W ciągu ostatnich lat jednym z głównych priorytetów Agencia Tributaria (hiszpańskiego organu podatkowego) była kontrola aktywów, które były zlokalizowane za granicą, ale nadal podlegały hiszpańskiemu prawu podatkowemu. Formularz 720 pomaga Agencia Tributaria w prowadzeniu aktualnej ewidencji tych aktywów oraz wszelkich wpływających na nie zmian.

 

Kiedy jesteś uważany za hiszpańskiego rezydenta podatkowego?

Istnieją dwa możliwe scenariusze, które mogą sprawić, że osoba fizyczna lub prawna stanie się hiszpańskim rezydentem podatkowym:

 

  1. Osoba fizyczna lub prawna mieszka w Hiszpanii od ponad 183 dni w ciągu tego samego roku podatkowego. Pojedyncze nieobecności są również liczone jako część tego okresu, chyba że można udowodnić 183-dniowy pobyt w innym kraju.
  2. Główne interesy gospodarcze i życiowe danej osoby mają miejsce w Hiszpanii, bezpośrednio lub pośrednio.

 

Obowiązek złożenia formularza 720

 

Za rezydentów podatkowych uważa się nie tylko obywateli, ale również przedsiębiorstwa mające stałą siedzibę w Hiszpanii, które w związku z tym między styczniem a kwietniem muszą złożyć online formularz 720. Dotyczy to osób fizycznych i prawnych, które posiadają, reprezentują lub posiadają uprawnienia do dysponowania zagranicznymi aktywami o wartości powyżej 50.000 euro.

 

Procedurę należy przeprowadzić tylko raz, chyba że wartość majątku wzrośnie o 20 000 EUR na pewnym etapie, na przykład po sprzedaży nieruchomości.

 

Procedura zgłaszania zagranicznych aktywów w Hiszpanii

Jakie aktywa powinny być zadeklarowane?

Dopóki łączna wartość zagranicznych aktywów przekroczy 50.000 euro, hiszpańscy podatnicy będą musieli zadeklarować wszystkie swoje aktywa:

 

- Rachunki bankowe

- Akcje, obligacje, emerytury, dochody z wynajmu, dywidendy

- Nieruchomości,

które są zlokalizowane, zarobione lub zarządzane za granicą. Nie obejmuje to planów emerytalnych, ale ma zastosowanie do ubezpieczeń na życie. Wartość aktywów należy obliczać w oparciu o najwyższe saldo na dzień 31 grudnia lub średnie salda na koniec każdego kwartału.

 

Konsekwencje niezłożenia formularza 720

 

Spóźnione, niepełne lub niezłożone zgłoszenia są karane bardzo wysokimi karami pieniężnymi. Każda informacja, która jest błędna lub została pominięta, skutkuje grzywną w wysokości 5 000 euro za każdy składnik aktywów, przy czym minimalna kara wynosi 10 000 euro. Za każdy błąd w formularzu 720 zostanie nałożona grzywna w wysokości 100 euro, przy czym minimalna kara wynosi 1500 euro. Aby uniknąć ewentualnych pomyłek, zalecamy skorzystanie z pomocy profesjonalnego doradcy podatkowego.

 

W związku z tymi nieproporcjonalnymi karami Komisja Europejska zwróciła się do rządu hiszpańskiego o zmianę ustawy. Do tej pory rząd nie zatwierdził żadnych zmian. Regionalny Sąd Gospodarczy w Walencji uchylił kilka z tych kar, ponieważ wielu podatników nie wie o tym obowiązku. Aby zostać zatwierdzonym, organ podatkowy musi być w stanie udowodnić winnego niezgłoszenia zagranicznych aktywów. Z tego powodu generalnie zaleca się walkę z tymi karami. Na szczęście możliwe jest uniknięcie tych kar, jeśli istnieje dowód, że aktywa zostały wytworzone zanim dana osoba stała się rezydentem podatkowym w Hiszpanii.

 

Komisja Europejska wszczyna postępowanie w sprawie naruszenia przepisów przeciwko formularzowi 720.

Na początku 2017 r. Komisja Europejska wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Hiszpanii (postępowanie nr 2014/4330) w związku z hiszpańskim obowiązkiem podatkowym dotyczącym deklarowania aktywów za granicą - znanym jako Model 720 - nakładającym grzywny w wysokości do 150% nieuzasadnionego zysku kapitałowego, narusza pięć praw podstawowych zawartych w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TUE).

 

"Ustanawia on dyskryminujący i nieproporcjonalny system kar za niezłożenie lub złożenie po terminie Formularza 720".

 

Komisja stwierdziła, że hiszpańskie przepisy naruszają szereg europejskich praw podstawowych: swobodny przepływ osób (art. 21 TFUE) i pracowników (art. 45 TFUE i art. 28 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym - EOG), (art. 49 TFUE i art. 31 EOG), swobodę świadczenia usług (art. 56 TFUE i art. 36 EOG) oraz swobodny przepływ kapitału (art. 63 TFUE i art. 40 EUIG).

 

Możemy dodać, że w tym systemie sprawozdawczości podatkowej naruszone są również inne zasady konstytucyjne: bezpieczeństwo prawne, ochrona sądowa i zdolność gospodarcza. Mimo wszystko zawsze zalecamy naszym klientom pełną konsultację prawno-podatkową .

 

Najlepiej zgłosić się do kancelarii specjalizującej się w sprawach dotyczących przenoszenia własności, podatku od spadków, pobytu dla cudzoziemców, deklaracji podatkowych dotyczących działalności na własny rachunek oraz większości aspektów prawnych i finansowych mających znaczenie dla cudzoziemców i emigrantów mieszkających w Hiszpanii. W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Z chęcią pomagamy naszym klientom w konsultacji z odpowiednimi kancelariami prawnymi.

 

Estoy de acuerdo

Utilizamos cookies propias y de terceros para realizar análisis de uso y de medición de nuestra web para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Para obtener más información aquí.